DIŞ MEDYA MECLİSİ

Dış Medya Meclisi Üyeleri: Türkiye sınırları dışında gazetecilik niteliğini taşıyan gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

(Dış Medya Meclisi, Konsey Yönetim Kurulu’nun görüşünü alarak üye veren dost ülkelerin ve medya kuruluşları ile gazeteciler arasındaki dayanışmayı artırmak, üye veren dost ülkelerin tanıtımına yönelik kültürel, sosyal ve mesleki faaliyetlerini tüm dünyaya duyurmak, yine bu ülkelerdeki mesleki bilgi ve birikimler ile diğer sosyal ve kültürel geleneklerin yaşatılması için her türlü etkinlik düzenleyebilir.)

YÜRÜTME KURULU

  • ELSHAD EYVAZOV (BAŞKAN)
  • BENAN KEPSUTLU (BAŞKAN YARDIMCISI )
  • HÜLYA ÖZKOYUNCU (SEKRETER)
  • ADİL ELMAS
  • NAHİDE ALİ YOUMER
  • YAKUP ASLAN
  • EKATERİNA GÜNDÜZ

ÜYELER