Pazartesi, Ocak 27, 2020

MALİ SEKRETER

lütfü karakaş

GÖREVLERİ

Genel Kurulda tek dereceli seçimle doğrudan seçilen Genel Mali Sekreter;
a)- Konsey tarafından kurulmuş her türlü iktisadi işletmeye ilişkin yasal mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri süresinde yerine getirmek, 
b)- Konsey gelir ve giderlerini takip etmek,
c)- Konseyin yaptığı her türlü harcamaları takip etmek, yasal mevzuatın emrettiği belgeleri toplamak ve usulüne uygun defterlere işlenmesini takip etmek,
d) Konseyin zarara uğramaması için kaynaklarını verimli kullanmak,
e)- Konsey Statüsünün 16. Maddesinde yer alan sorumluluklara ilişkin görevleri yerine getirmek vaya getirilmesi için profesyonel bir ekip ile çalışmak,