Pazartesi, Ocak 27, 2020

GENEL SEKRETER

KAHRAMAN HALİSÇELİK

GÖREVLERİ

Genel Kurulda  tek dereceli seçimle doğrudan seçilen Genel Sekreter;
a)- Konseyin kamu kurum, kuruluşları başta olmak üzere yapılacak her türlü yazışmaları kayıt altına almak ve süresinde yerine getirmek,
c)- Konsey Genel Başkanın önereceği şekilde yönetim kurulu toplantısı gündemini hazırlamak ve üyelere yazılı olarak, SMS, e posta veya diğer yollarla bildirmek, toplantı için gerekli hazırlıkları yürütmek,
d)- Konseyde görevli personeli sevk ve idare etmek,
e)- Konsey çalışan personelin her türlü özlük hakları, yasal kurumlara karşı iş ve işlemlerini süresinde takip edip sonuçlandırmak