Pazartesi, Ocak 27, 2020

GENEL BAŞKAN

MEHMET ALİ DİM

GÖREVLERİ

Genel Kurulda gazetecilik mesleğinde asgari 20 yıllık kıdeme sahip üyeler arasından tek dereceli seçimle dağrudan seçilen Genel Başkan;
a)- Konsey, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek, gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplantıya çağırmak,
b)- Konseyi, yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,
c)-  Konsey Yönetim Kurulu’nca alınan kararları uygular veya uygulatır, ayrıca diğer tüm kurullara katılıp, görüş bildirmek,
d)- Konseyi, görev verildiği tüm resmi kurumların komisyon ve yönetimlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, özel yasa ile kurulmuş her türlü kurumların organlarında temsil etmek,
e)- Konseyin çalışmalarını, yasa, yönetmelik, tüzük, ilgili tüm mevzuata göre yürütmek, iştirak edilen, edilecek,  kurulacak her türlü ticari şirketlere başkanlık yapmak,
f)- Konsey Kurulları tarafından hazırlanan rapor, öneri ve talepleri değerlendirerek uygun gördüğünü uygulamak, uygulatmak veya görüşülmek üzere Yönetim Kurulu gündemine almak,
h) Konsey Genel Başkanı, yönetim kurulu kararıyla, görev, sorumluluk alanına giren her türlü yetkilerine ilişkin, temsil ettiği her türlü kurum, kuruluş, kurullara kendisi yerine bir başka yönetim kurulu üyesine yetki vermek,
ı)- Konsey bünyesinde faaliyet gösterecek olan Yaygın, Yerel ve Dış Medya Meclislerinin olağan ve olağanüstü toplantılarına gerek gördüğü zaman başkanlık etmek,