Pazartesi, Ocak 27, 2020

ETİK KURULU

Etik Kurulu, 7 (Yedi) asıl ve 7 (Yedi) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Etik Kurulu ilk toplantısında kendi arasından, 1 (Bir) Başkan, 1 (Bir) Başkan Yardımcısı 1 (Bir) Sekreter seçer.