Pazartesi, Eylül 16, 2019

DENETİM KURULU

Denetim kurulu, 7 (Yedi) asıl ve 7 (Yedi) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında, 1 (Bir) Başkan, 1 (Bir) Başkan Yardımcısı 1 (Bir) Sekreter seçer.