Pazartesi, Ocak 27, 2020

DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu, Konsey Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az 15 üyeden oluşur.  Danışma Kurulunun görev süresi bir sonraki olağan genel kurulda sona erer. Danışma Kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasından 1 (Bir) Başkan, 1 (Bir) Başkan Yardımcısı ve 1 (Bir) Sekreter seçer. Kurul, Konsey Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yılda en az 1 kez toplanır. Kurulun, aldığı kararlar istişari ve tavsiye niteliğindedir. Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından talep edilmesi halinde mesleki sorunlarla ilgili rapor hazırlar, mesleğe yönelik yasal düzenlemeler yapılırken TBMM’nin ilgili komisyonlarına sunulmak üzere yönetim kuruluna görüş bildirir, üyeler arasında meydana gelebilecek sorun ve anlaşmazlıkların çözümüne yönelik arabuluculuk yapar.